Predstavljamo partnere: Porobija&Špoljarić odvjetničko društvo


Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić osnovali su dana 22. siječnja 1997. godine partneri-osnivači Mario Porobija i Maja Špoljarić. Uredi su nam locirani u Zagrebu i Varaždinu


Više od 20 godina iskustva u pružanju pravnih usluga na najvišoj razini stvorili su naš know-how i kulturu u kojoj inzistiramo na vrhunskoj usluzi za naše klijente, nalaženju optimalnih rješenja za sve vrste pravnih situacija te zadovoljstvu naših klijenata i zaposlenika odrađenim poslom.

Pružamo pravne usluge uz zadržavanje humanog pristupa prema klijentima


Uz veliko poštovanje naših korijena kao i truda uloženog tijekom svih dosadašnjih godina rada odvjetničkog društva, svjesni smo da je gledanje naprijed jedini način da opravdamo vaša očekivanja. Upravo zato naša je vizija biti pružatelj pravnih usluga 21. stoljeća – onaj koji koristi sve mogućnosti koje pružaju današnja tehnološka rješenja kako bi klijenti mogli dobiti što bržu, efikasniju i kvalitetniju pravnu uslugu.


Ljudi su smisao cjelokupnog postojanja i to je bit našeg načina poslovanja. Ako se za vrijeme i nakon suradnje s nama osjećate dobro i zadovoljno, znamo da radimo pravu stvar. Ostajemo odlučni u misiji da naša usluga i rješenja koja Vam nudimo trebaju stvoriti dodatnu vrijednost u Vašem poslovanju i životu.

Objavljeno: 13.04.2022.