Trening poslovne komunikacije

Komuniciranje putem mailova danas je jedan od uobičajenih kanala službene komunikacije, a kako napisati dobar mail i povećati šanse za odgovorom, sve je važnije pitanje koje se postavlja u poslovnom svijetu. 


Kada se obraćati s “Poštovani”, a kada s “Dragi/a” te brojne druge trikove koji čine poslovnu  komunikaciju uspješnijom, članovi udruge imali su priliku naučiti na treningu Poslovne komunikacije. Da je pisana komunikacija, njena forma i bonton važan, pokazuje sve veća uključenost vodećih poduzeća u seminare poslovne komunikacije, a iste trendove prati i Meritokrat


Trening je vodio David Terlević, potpredsjednik za marketing udruge, a o treningu kaže: 

Danas je komunikacija neizbježan dio svake naše interakcije s okolinom i ona se izražava na razne načine. Kako i sami uskoro ulazimo u poslovni svijet, važno je izgraditi temelje dobre komunikacije, i to upravo poslovne komunikacije te raditi na razvoju poslovnog bontona. To je svakako proces koji traje, ali upravo ovakvi treninzi dobar su kick-off”.


Ova radionica, kao i ostale koje organizira studentska udruga Meritokrat, samo je dio projekata koje udruga provodi. Kako ne bi propustio niti jedan događaj koji organizira udruga, prati nas na FacebookInstagram profilu.email  |  komunikacija  | 

Objavljeno: 25.11.2019.