Predstavljamo partnere: Parser Compliance

Parser.hr Logo


Zanimanja budućnosti

Digitalizacija poslovanja i automatizacija poslovnih procesa dovode u pitanje postojanje određenih radnih mjesta. Međutim, isto tako vidimo da se traže nova znanja i vještine, a trenutno ima malo ljudi na tržištu koji ispunjavaju zahtjevne uvjete radnih mjesta u digitalnom društvu. Digitalna transformacija ne podrazumijeva samo tehničke promjene u organizaciji, već i edukaciju i osposobljavanje zaposlenika. U nastavku opisujemo nova radna mjesta za koja se traže diplomirani pravnici.


A person standing in front of a screen

Description automatically generated with medium confidence

Compliance Officer

Ovo radno mjesto je poznato kao funkcija usklađenosti te je već dobro poznato u poslovanju telekoma, kreditnih institucija i  osiguravajućih društva. Krajem 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je obavezu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji. 

Osobe na ovom radnom mjestu moraju poduzimati istrage, rješavati nepravilnosti i pritužbe te provoditi nadzore i procjene rizika. Obično organizacije donose operativni plan za upravljanje rizicima usklađenosti te se na temelju plana provode nadzori i izrađuju operativna izvješća.

Službenik za zaštitu podataka

Digitalno društvo se oslanja na sve veću obradu podataka te se stvaraju poslovi koji analiziraju podatke, obrađuju ih ili nadziru obradu podataka. U Europskoj uniji je zanimanje službenika za zaštitu podataka postalo aktualno od 2018. i početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Prije toga su službenici za zaštitu podataka mogli biti samo zaposlenici kod određenog poslodavca, a od 2018. to može biti vanjska fizička ili pravna osoba. 

Poslovi službenika za zaštitu podataka spadaju u poslove usklađenosti i etičnosti poslovanja. Takvi poslovi uključuju edukaciju zaposlenika, komunikaciju sa zaposlenicima, uključenost u nove proizvode i projekte te nadzor internih akata i procesa. Službenik za zaštitu podataka u RH ne mora posjedovati određenu diplomu ili certifikat, ali mora imati znanja iz prava i prakse zaštite podataka. Takva osoba također djeluje kao kontaktna točka s klijentima te tako čini važan stup održavanja odnosa povjerenja s klijentima, ima ulogu u rješavanju prigovora te sprječavanju sudskih postupaka.

Od 2018. se traži preko 70.000 službenika za zaštitu podataka diljem svijeta koji bi radili na projektima usklađivanja i nadzora GDPR-a te se plaće takvih zaposlenika kreću oko 200.000 dolara godišnje. Od 1.11.2021. u Kini je stupio na snagu novi zakon o zaštiti osobnih podataka te se procjenjuje da se samo u toj jednoj državi traži preko pola milijuna službenika za zaštitu podataka.

Stručnjak za etiku novih tehnologija i ESG

Mnoge kompanije postavljaju sebi razne ciljeve društveno odgovornog poslovanja, a veliki poslodavci, dionička društva i financijske institucije moraju poštovati sve strože propise iz korporativnog upravljanja i tzv. područja Environmental, Social and Governance (ESG)

Čini se da se s razvojem novih tehnologija pojavljuju sve češća pitanja što je zapravo zakonito i etično. Rijetko tko zna precizan odgovor na ova pitanja. Stoga će osobe koje znaju napraviti određene procjene rizika, analizirati legitimne interese poslovanja, davati rješenja na etičke dileme i koje razumiju područja društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja imati sve veću ulogu u redovnom poslovanju. 

Iako se procjenjuje da samo jedna četvrtina kompanija posluje etično, etika u poslovanju postaje sve važnija u odnosu s klijentima i zaposlenicima jer značajno utječe na reputacijske rizike poslovanja. Sve više kompanija donosi etičke kodekse, kodekse korporativnog upravljanja, uvodi programe etike i usklađenosti u svoje poslovanje te jednaku predanost traže i od svojih zaposlenika i poslovnih suradnika.

Diljem svijeta su se već donijele etičke smjernice u pogledu razvoja umjetne inteligencije te se sve više stručnjaka za razvoj umjetne inteligencije traži na tržištu. U ovom trenutku se čini da je etičke smjernice puno lakše donijeti, nego ih slijediti te na stručnjacima predstoji posao kako konkretno primijeniti zakonsku regulativu i etičke smjernice na konkretan proizvod ili uslugu.

Stručnjak za informacijsku sigurnost

Informacije predstavljaju vrijednu nematerijalnu imovinu svake organizacije. U sve većoj digitalizaciji poslovanja, postaje sve važnije štititi informacije, poslovne tajne, osobne podatke i poznavati osnove informacijske sigurnosti. Informacijska sigurnost se ne tiče samo informatičke struke, već svih zaposlenika i cjelokupne organizacijske strukture.

Informacijska sigurnost podrazumijeva sagledavanje šire slike, procjenu rizika cijelog poslovanja od procesa zapošljavanja, nadzora zaposlenika i dobavljača, edukacije, do usklađenosti sa zakonima i normama.

Pravnici imaju sve veću ulogu u području informacijske sigurnosti jer je bitno uz tehničke aspekte osigurati i organizacijske elemente, kao što su ugovori, interni akti, disciplinske mjere i sl.

Multidisciplinaran pristup

Ono što je potrebno za sva navedena zanimanja je multidisciplinaran pristup rješavanju izazova digitalizacije. Tako npr. zanimanja budućnosti podrazumijevaju da pravnik ima znanja o tehnologiji i poslovnom procesu te da softver developer poznaje određene zakone i etičke smjernice.  

Možemo zaključiti da je zajednička karakteristika svih zanimanja da ne pripadaju niti jednoj dosad uobičajenoj struci. Prednost toga je što se pravnici mogu usavršiti i specijalizirati u području koje ih zanima te cjeloživotnim učenjem razvijati potrebna znanja i vještine i biti konkurenti na tržištu rada.

Marija Bošković Batarelo, mag.iur, LL.M. Pravo i tehnologija

Više o našim edukacijama i stručnim osposobljavanjima za zanimanja budućnosti na https://parser.hr

Parser compliance d.o.o. 

Petračićeva 6
10 000 Zagreb
OIB: 59211267966
E-mail: info@parser.hr


Parser compliance d.o.o. pruža rješenja za usklađenost i etiku modernog poslovanja. Održava edukacije za pravnike, odvjetnike te osobe koje su na određenim funkcijama praćenja usklađenosti poslovanja,. 


Naš tim savjetuje poduzetnike pri uvođenju programa etike i usklađenosti, digitalne transformacije, usklađenosti novih tehnologija, upravljanju rizicima, usklađivanju s regulativom u području zaštite osobnih podataka, privatnosti, informacijske sigurnosti te sprječavanja pranja novca. 


Naša misija je ponuditi kreativna i praktična rješenja, a naša vizija je olakšati snalaženje u sve složenijoj regulativi.Objavljeno: 13.04.2022.