Predstavljamo partnere: Gugić, Kovačić&Krivić odvjetničko društvo


Odvjetničko društvo Gugić, Kovačić & Krivić d.o.o. osnovano je 2004. godine. Društvo je nastavilo pružati pravne usluge ranije profiliranih samostalnih i objedinjenih odvjetničkih ureda, naslijedivši visoke standarde, kako u pogledu stručnosti, tako i u pogledu kvalitete i brzine usluge.

Od samih početaka, naš je osnovni motiv bio pružiti kvalitetnu pravnu uslugu odnosno efikasno rješenje u najkraćem mogućem vremenu, uz afirmativni pristup temeljen na znanju, iskustvu ali i argumentiranim promišljanjima.

Naš je glavni cilj u suradnji sa klijentom pronaći najbolja moguća rješenja, uvažavajući zadane poslovne i zakonodavne okvire.

Danas nastojimo pristupiti zahtjevima i zadacima klijenata na proaktivan način, kako bismo zajednički ostvarili ciljeve odnosno realizirali planove. Pri tome se zalažemo za primjenu najviših stručnih i etičkih standarda, ne zanemarujući istovremeno i druge važne dimenzije svakog pojedinačnog poslovnog odnosa.

Naši klijenti su većinom domaće i inozemne pravne osobe odnosno trgovačka društva. Djelatnosti njihovog poslovanja istodobno su područja rada odnosno prava kojim se bavi naše društvo. Nerijetko je naš razvoj bio usko povezan sa dinamikom rasta naših klijenata. Svjesni naše uloge u poslovnim procesima uvijek smo težili biti aktivna podrška ostvarenju njihovih ciljeva.

Svi članovi našeg tima educirani su prema najvišim mogućim standardima, naučeni na rad pod pritiskom i u potpunosti spremni preuzeti odgovornosti profesionalnih izazova. S ciljem stalnog napredovanja i profesionalnog usavršavanja, svi naši pravnici redovno pohađaju razne dodatne edukativne sadržaje i radionice, zahvaljujući čemu smo upoznati sa aktualnostima u hrvatskom i EU zakonodavstvu. Svi zaposlenici aktivno vladaju engleskim jezikom, a često koriste i talijanski, slovenski ili francuski jezik.

Društvo i njegovi članovi prepoznati su kao stručnjaci u područjima prava kojima se bave, prvenstveno trgovačkog, građanskog i kaznenog prava, te su vrlo aktivni u radu domaćih i inozemnih stručnih asocijacija.


legalhack  |  hackathon  |  natjecanje  |  legal hackathon  |  gugić  |  kovačić  |  krivić  |  partneri

Objavljeno: 13.04.2022.