Predstavljamo partnere: Inovacijski centar Nikola Tesla

https://www.fer.unizg.hr/images/site_4396/icent-5-3.jpg

 

Inovacijski centar Nikola Tesla

Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) neprofitna je ustanova u vlasništvu FER-a koja uključuje niz razvojno-istraživačkih instituta fokusiranih na područja ključna za razvoj hrvatskoga gospodarstva.

Osnovna uloga ICENT-a jest da premosti jaz između istraživanja u akademskoj i istraživačkoj zajednici i potreba industrije na način da se u ICENT-u kreiraju inovativni proizvodi-prototipovi za potrebe industrije, temeljeni na znanstvenim istraživanjima. Time ICENT pomaže hrvatskome gospodarstvu povećanjem prihoda od novih proizvoda, otvaranjem novih radnih mjesta visoke dodane vrijednosti i unošenjem novih tehnologija u hrvatsku industriju.

ICENT predstavlja zaokruženi koncept koji umrežava akademsku zajednicu, istraživačke institute, hrvatsku industriju te lokalnu i širu zajednicu te državnu upravu. Interakcijom navedenih dionika osigurava se prostor za multidisciplinarna istraživanja i razvoj, racionalizaciju primjene i komercijalizacije rezultata te posljedično kreiranje i unapređenje industrije visoke dodane vrijednosti.Objavljeno: 13.04.2022.