Aktualnosti

Tjedan medijacije u suradnji HUM-a i Meritokrata!

Pod sloganom ovog Tjedna medijacije - “Medijacija: slagalica uspjeha”, želimo mladim ljudima približiti medijaciju ne samo kao postupak mirnog rješavanja sporova, već im pokazati kako određene medijatorske vještine mogu primijeniti u svojim privatni